Archiwum autora: Mariusz Stelmaszczyk

Jak przebiega postępowanie w sprawie o eksmisję osoby dopuszczającej się przemocy w rodzinie?

Postępowanie przed Sądem w sprawie o eksmisję sprawcy przemocy z lokalu na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie odbywa się w trybie nieprocesowym, co ma wpłynąć na skrócenie czasu rozpatrzenia sprawy. Ponadto Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wprowadziła … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Do którego Sądu złożyć wniosek o nakaz opuszczenia mieszkania w trybie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie?

Zgodnie z art.11 a ust. 1 i 2 Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, jeżeli członek rodziny wspólnie zajmujący mieszkanie swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie, osoba dotknięta przemocą może żądać, aby Sąd … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Wymogi formalne wniosku o eksmisję sprawcy przemocy domowej

Zgodnie z art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, osoba dotknięta przemocą może złożyć do Sądu Cywilnego wniosek o eksmisje, czyli o nakazanie sprawcy przemocy opuszczenia zajmowanego wspólnie z nią mieszkania. Każde pismo skierowane do Sądu, w tym wniosek … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 3 komentarzy

Pojęcie wspólnego zamieszkiwania na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Możliwość eksmisji członka rodziny dopuszczającego się przemocy ze wspólnie zajmowanego lokalu mieszkalnego wprowadziła ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.2005.180.1493), która weszła w życie w dniu 25 listopada 2005r. Od tej pory osoby doświadczające przemocy ze strony współdomownika uzyskały skuteczne … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Czy chcesz opowiedzieć swoją historię?

Drodzy czytelnicy, Pani Joanna Szymanek – redaktor programu Cafeteria  zwróciła się do mnie z prośbą o pomoc przy realizacji tematu do następnego wydania programu Cafeteria w stacji Polsat Cafe. Pani Redaktor chciałaby poruszyć w nim ważny społeczny problem, jakim jest … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Jakie okoliczności uzasadniają eksmisję sprawcy przemocy z mieszkania w postępowaniu cywilnym?

Zgodnie z art.11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, osoba dotknięta przemocą może złożyć do Sądu Cywilnego wniosek o nakazanie sprawcy przemocy opuszczenia zajmowanego wspólnie mieszkania, jeżeli z powodu jego zachowania wspólne zamieszkiwanie w lokalu jest szczególnie uciążliwe. W postępowaniu … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 3 komentarzy

Prawa kobiety dotkniętej przemocą w postępowaniu karnym przed Sądem

Z chwilą skierowania przeciwko sprawcy przemocy domowej aktu oskarżenia sprawa trafia do Sądu. Jeśli chcesz zachować prawa strony w postępowaniu sądowym powinnaś złożyć w Sądzie oświadczenie, że będziesz występowała w nim jako oskarżyciel posiłkowy. Najlepiej złóż je od razu po … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 3 komentarzy

Prawa kobiety dotkniętej przemocą w postępowaniu przygotowawczym przed Prokuratorem

Z chwilą złożenia zawiadomienia o przestępstwie przemocy domowej stajesz się pokrzywdzoną – stroną postępowania przygotowawczego.  Jako pokrzywdzona masz prawo do: składania wniosków dowodowych, w których żądasz przeprowadzenia czynności dowodowych, np. przesłuchania świadków, dokonania oględzin i opisu doznanych przez Ciebie obrażeń … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 3 komentarzy

Jak przyspieszyć postępowanie karne przeciwko sprawcy przemocy domowej?

Dla kobiety dotkniętej przemocą domową najważniejsze jest jak najszybsze pozbycie się agresywnego męża, partnera lub rodzica z mieszkania. Tylko usunięcie sprawcy przemocy ze wspólnego mieszkania gwarantuje kobiecie i jej dzieciom bezpieczeństwo oraz chroni ich przez dalszą przemocą z jego strony. … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Dowody w sprawie karnej dotyczącej przemocy domowej

Przed złożeniem na Policji zawiadomienia o przemocy domowej zastanów się nad dowodami, które potwierdzą, że Twój mąż, konkubent, rodzic czy dziecko stosuje wobec Ciebie przemoc. Tymi dowodami mogą być: świadkowie, a więc osoby które widziały lub słyszały jak Twój mąż lub … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 7 komentarzy