Instytucje, w których ofiara przemocy może uzyskać pomoc. Gminna Komisja rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie.

Celem niniejszego artykułu jest opisanie kolejnych instytucji, w których ofiara przemocy może uzyskać pomocy:

 • Gminnej Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

 • Zespołu Interdyscyplinarnego.

Gminna Komisja rozwiązywania problemów alkoholowych

Gdy sprawca przemocy w rodzinie jest uzależniony od alkoholu możesz szukać pomocy w Gminnej Komisji rozwiązywania pomocy alkoholowych. Możesz tam złożyć podanie o objęcie sprawcy przemocy działaniami Gminnej Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, opisując sytuację w rodzinie.

Komisja wezwie sprawcę przemocy na tzw. rozmowę ostrzegawczą, poinformuje o konsekwencjach stosowania przemocy i zobowiąże do podjęcia terapii odwykowej pod rygorem skierowania sprawy do Sądu Rodzinnego.

Jeżeli osoba ta nie zdecyduje się na leczenie, bądź też powiadomisz Komisję, że pomimo podjęcia leczenia osoba będąca sprawcą przemocy nadal nadużywa alkoholu, Komisja ma uprawnienia do skierowania sprawy do Sądu Rodzinnego, który może zobowiązać osobę uzależnioną od alkoholu do leczenia odwykowego poprzez leczenie stacjonarne bądź stacjonarne oraz może powołać kuratora sądowego czuwającego nad wykonaniem zobowiązania.

Postanowienie Sądu o zobowiązaniu do leczenia odwykowego w formie pisemnej otrzymuje osoba uzależniona i placówka odwykowa, w której ma się odbyć leczenie. Jeżeli jest to pierwsze zobowiązanie do leczenia, Sąd zazwyczaj kieruje daną osobę na leczenie w warunkach ambulatoryjnych lub do przychodni. Jeżeli leczenie nie przebiega w sposób prawidłowy, placówka przesyła do sądu wniosek o zmianę trybu leczenia na stacjonarne lub na leczenie szpitalne.

Komisja może także, w razie podejrzenia popełnienia przestępstwa m.in. przestępstwa znęcania, powiadomić Prokuraturę.

Zespół interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie

Zespół interdyscyplinarny jest grupą specjalistów, powołanych przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Celem zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie.

Pomoc, jaką ofiara przemocy w rodzinie może uzyskać od Zespołu Interdyscyplinarnego polegać będzie przede wszystkim na opracowywaniu planu pomocy w rodzinie.

Zgodnie z art. 9a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. w skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele:

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;

 • gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;

 • Policji;

 • oświaty;

 • ochrony zdrowia;

 • organizacji pozarządowych.

Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest:

  • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

  • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

  • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;

  • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

  • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zespół interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie tworzy tzw. grupy robocze, zajmujące się indywidualnymi przypadkami. Zgodnie z art. 9b ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2009 roku grupy robocze zespół interdyscyplinarnych mają za zadanie:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;

 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;

 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Należy podkreślić, że członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych są zobowiązani do zachowania poufności wszystkich danych i informacji podanych im przez rodzinę, w której dochodzi do przemocy w rodzinie. Oznacza to, że są oni zobowiązaniu utrzymać w tajemnicy wszystkie dane i informacje, które ofiara przemocy im podała.

Zgłoszenie rodziny, w której dochodzi do przemocy domowej do Zespołu Interdyscyplinarnego następuje poprzez powiadomienie Zespołu Interdyscyplinarnego przez przedstawicieli takich instytucji, jak Policja, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, Rzecznik Praw Obywatelskich, Sąd, Kurator czy przez Organizację Pozarządową. Chcąc objąć swoją rodzinę lub siebie pomocą ze strony Zespołu Interdyscyplinarnego musisz powiadomić o takiej potrzebie przedstawiciela jakiejkolwiek z wyżej wymienionych instytucji.

Podsumowując, objęcie rodziny, w której występuje dochodzi do przemocy domowej, pomocą Zespołu Interdyscyplinarnego (a raczej jej grup roboczych) zapewni takiej rodzinie kompleksową pomoc na wielu płaszczyznach np. wsparcie psychologiczne, wsparcie prawne, wsparcie pedagogiczne.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Ada Biniewicz-Nowak

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • RSS
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • Poleć
 • LinkedIn
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Instytucje, w których ofiara przemocy może uzyskać pomoc. Gminna Komisja rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


1 × 5 =