Instytucje, w których ofiara przemocy może uzyskać pomoc. Organizacje pozarządowe, telefony informacyjno-interwencyjne oraz zaufania, specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

Celem niniejszego artykułu jest opisanie kolejnych instytucji, w których ofiara przemocy może uzyskać pomocy:

 • Organizacji pozarządowych

 • Telefonów informacyjno-interwencyjnych oraz zaufania

 • Specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

Organizacje pozarządowe

Listę organizacji oraz instytucji pozarządowych z terenu całej Polski możesz znaleźć w wyszukiwarce, znajdującej się na stronie: http://www.porozumienie.niebieskalinia.pl/.

Pomoc, jaką ofiara przemocy w rodzinie może uzyskać będzie polegać przede wszystkim na pomocy psychologicznej, materialnej i prawnej.

Ogólnopolskie Porozumienie Osób, Organizacji i Instytucji Pomagających Ofiarom Przemocy „Niebieska Linia” skupia osoby i instytucje, które popierają program przeciwdziałania pomocy w rodzinie. Liczba instytucji należących do Porozumienia „Niebieska Linia” wynosi 1198 na terenie całej Polski.

W organizacjach pozarządowych świadczących pomoc dla ofiar przemocy możesz uzyskać informacje na temat pomocy dla ofiar przemocy. W zależności od rodzaju organizacji świadczy ona pomoc w różnych formach, np.: poprzez telefony zaufania, ośrodki pomocy, schroniska czy hostele. Działanie takich organizacji jest dla ofiary przemocy w rodzinie bezpłatne.

Telefony informacyjno-interwencyjne oraz zaufania

Jeżeli jesteś ofiarą przemocy w rodzinie, warto zadzwonić pod numer telefonu, gdzie udzielają wsparcia psychologicznego oraz porady prawnej. Jest to jeden z najprostszych sposobów uzyskania pomocy przez ofiarę przemocy w rodzinie.

Poniżej zamieszczono przykładowe telefony zaufania.

 • Telefon interwencyjny uruchomiony przez Fundację Centrum Praw Kobiet, nr tel. 600 070717

 • Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, nr tel. 800 120 226

 • Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy rodzinie „Niebieska Linia” nr tel. 801 120 002

 • Telefoniczna bezpłatna porada prawna nr tel. 22 666 28 50

 • Kryzysowy Telefon Zaufania nr tel. 116123

Specjalistyczne ośrodki wparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

Ofiara przemocy w rodzinie może uzyskać także wsparcia w specjalistycznych ośrodkach wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

Jeżeli jesteś ofiarą przemocy w rodzinie i nie masz dokąd się udać, możesz zamieszkać w okresie do 3 miesięcy w wyżej wymienionym ośrodku. Warto zapamiętać, że do takiego ośrodka nie potrzebujesz skierowania. Działają one na podobnej zasadzie jak Domy Samotnej Matki, z tą różnicą, że dostępne one są dla wszystkich osób doświadczających przemocy w rodzinie, nie tylko dla opiekunów małoletnich dzieci.

Zakres zadań pomocowych udzielanych ofierze przemocy jest określony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne.

Zgodnie z rozporządzeniem, specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie mają obowiązek zapewnić pomoc:

1) w zakresie interwencyjnym:

a) zapewnienie schronienia ofierze przemocy w rodzinie oraz dzieciom pozostającym pod jej opieką, bez skierowania i bez względu na dochód, przez okres do trzech miesięcy z możliwością przedłużenia w przypadkach uzasadnionych sytuacją ofiary przemocy w rodzinie;

b) ochronę ofiary przemocy w rodzinie przed osobą stosującą przemoc w rodzinie;

c) udzielanie natychmiastowej pomocy psychologicznej i prawnej oraz zorganizowanie niezwłocznie dostępu do pomocy medycznej w przypadku, gdy wymaga tego stan zdrowia ofiary przemocy w rodzinie;

d) rozpoznanie sytuacji ofiary przemocy w rodzinie i ocena ryzyka w zakresie zagrożenia bezpieczeństwa ofiary lub jej dzieci pozostających pod jej opieką, a także udzielenie innej pomocy.

2) w zakresie terapeutyczno-wspomagającym:

a) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

b) opracowanie indywidualnego planu pomocy ofierze przemocy w rodzinie uwzględniającego: potrzeby, cele, metody i czas pomocy,

c) udzielanie poradnictwa: — medycznego, — psychologicznego, — prawnego, — socjalnego,

d) prowadzenie grup wsparcia lub grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie,

e) prowadzenie terapii indywidualnej ukierunkowanej na wsparcie ofiary przemocy w rodzinie oraz nabycie umiejętności ochrony przed osobą stosującą przemoc w rodzinie,

f) zapewnienie dostępu do pomocy medycznej,

g) ocenę sytuacji dzieci na podstawie przeprowadzonego w tej rodzinie rodzinnego wywiadu środowiskowego i udzielanie im wsparcia lub pomocy psychologicznej oraz specjalistycznej pomocy socjoterapeutycznej i terapeutycznej,

h) udzielanie konsultacji wychowawczych;

3) w zakresie potrzeb bytowych zapewnienie:

a) całodobowego okresowego pobytu dla nie więcej niż trzydziestu osób, z zastrzeżeniem, że liczba ta może ulec zwiększeniu, zależnie od możliwości lokalowych specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego,

b) pomieszczeń do spania przeznaczonych maksymalnie dla pięciu osób, z uwzględnieniem sytuacji rodzinnej ofiary przemocy w rodzinie,

c) wspólnego pomieszczenia do pobytu dziennego z miejscem zabaw dla dzieci i miejsca do nauki,

d) ogólnodostępnych łazienek, wyposażonych w sposób umożliwiający korzystanie zarówno przez osoby dorosłe, jak i dzieci, odpowiednio jedna łazienka na pięć osób,

e) miejsca do prania i suszenia,

f) ogólnodostępnej kuchni,

g) wyżywienia, odzieży i obuwia,

h) środków higieny osobistej i środków czystości.

Adresy specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy na terenie całej Polski znajdziemy pod adresem:

http://www.mpips.gov.pl/userfiles/File/Przemoc%20w%20rodzinie/przemoc_osrodki_090209.pdf

Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie zapewniają ofierze przemocy schronienie, w sytuacji w której nie ma dokąd się udać, a działania sprawcy przemocy zagrażają jej życiu i zdrowiu. W ośrodkach takich będziesz chroniony przed sprawcą przemocy, zapewnią ci pomoc psychologiczną, prawną, medyczną. Jest to chwilowe rozwiązanie, do czasu np. orzeczenia eksmisji osoby stosującej przemoc ze wspólnie zajmowanego mieszkania.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Ada Biniewicz-Nowak

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • RSS
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • Poleć
 • LinkedIn
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

3 odpowiedzi na „Instytucje, w których ofiara przemocy może uzyskać pomoc. Organizacje pozarządowe, telefony informacyjno-interwencyjne oraz zaufania, specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


+ 9 = 16