Instytucje, w których ofiara przemocy może uzyskać pomoc: Policja, Służba Zdrowia oraz Pomoc Społeczna

Celem niniejszego artykułu jest opisanie trzech instytucji w których ofiara przemocy może uzyskać pomoc: Policji, Służby Zdrowia oraz Pomocy Społecznej.

Policja

Policja jest instytucją, o której pomocy ofiara przemocy w rodzinie najczęściej myśli. Jest instytucją posiadającą największe uprawnienia:

 1. Funkcjonariusze Policji mogą podjąć interwencję, celem uchylenia zagrożenia dla życia, zdrowia osoby pokrzywdzonej i zatrzymanie sprawcy przemocy. Zgodnie bowiem z art. 15 ust. I pkt. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, policjanci mają prawo zatrzymywania osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia. Jeżeli sprawca przemocy stwarza zagrożenie w stosunku do Ciebie lub dla innych członków rodziny ZAWSZE domagaj się jego zatrzymania.

 2. Funkcjonariusze Policji mogą zabezpieczyć dowody przemocy na potrzeby postępowania karne np.: mogą wykonać zdjęcia obrażeń ciała osoby pokrzywdzonej przemocą w rodzinie

 3. Funkcjonariusze Policji mogą przyjmować zawiadomienia o przestępstwie. Jeżeli chcesz wszcząć postępowanie karne wobec sprawcy przemocy, masz prawo złożyć u funkcjonariusza Policji zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Przestępstwo znęcania się jest przestępstwem ściganym z urzędu, a wiec poza zawiadomieniem o wszczęciu przestępstwa nie musisz dokonywać dalszych kroków Policja ma także uprawnienia do wszczęcia postępowania karnego, przeprowadzania dowodów przed skierowaniem aktu oskarżenia do sądu. Policjanci mogą być także świadkami w postępowaniu, a dokumentacja sporządzona podczas interwencji (np. notatki służbowe) może być dowodem w sprawie karnej.

 1. Funkcjonariusz Policji może także założyć „Niebieską Kartę”, której procedurę opisano w artykule Procedura założenia „Niebieskiej Karty”

Służba Zdrowia

Formy pomocy świadczonej przez służbę zdrowia dla osób będących ofiarą przemocy domowej opisano w artykule Obdukcja. Czym jest  i jaki lekarz może jej dokonać?

Poza udzieleniem pomocy lekarskiej w przypadku doznania przez ofiarę przemocy obrażeń ciała, pomoc świadczona przez Służbę Zdrowia polegać będzie także na dostarczeniu dowodów potrzebnych do udowodnienia sprawcy przemocy przestępstwa – przede wszystkim darmowe zaświadczenie lekarskie, dokumentujące doznane przez Ciebie obrażenia fizyczne oraz obdukcja. Warto pamiętać, że otrzymania darmowego zaświadczenia lekarskiego możesz domagać się od każdego lekarza.

Pomoc społeczna

Zgodnie z art. 7 pkt. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej pomoc społeczna udzielana jest w szczególności osobom i rodzinom z powodu przemocy w rodzinie. Pomoc ta jest realizowana przede wszystkim poprzez placówki miejskich ośrodków pomocy społecznej, tzw. MOPS-ów.

Pomoc dla ofiary przemocy polegać będzie przede wszystkim na pobycie w „domu samotnej matki” oraz pomocy psychologicznej, prawnej oraz finansowej.

Art. 47 wspomnianej wyżej ustawy stanowi, że matki z małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży dotknięte przemocą lub znajdujące się w innej sytuacji kryzysowej mogą w ramach interwencji kryzysowej znaleźć schronienie i wsparcie w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Do tych domów mogą być również przyjmowani ojcowie z małoletnimi dziećmi albo inne osoby sprawujące opiekę prawną nad dziećmi. Pragnąc uzyskać miejsce w tzw. „domu samotnej matki”, musisz złożyć stosowny wniosek w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce twojego zamieszkania. Podstawą do skierowania do domu samotnej matki jest:

 • Twój wniosek o skierowanie;

 • Rodzinny wywiad środowiskowy;

 • Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do umieszczenia w domu;

 • Skrócony odpis aktu urodzenia lub książeczka zdrowia dziecka;

 • Orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

 • Opinia ośrodka zawierająca uzasadnienie pobytu w domu.

Procedura ta może zostać pominięta w przypadku sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa lub zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do domu (a więc także w przypadku przemocy w domu), a więc przede wszystkim pominięcie procedury będzie dotyczyć ofiary przemocy. W takiej sytuacji przyjmuje się do domu także bez skierowania, na wniosek osoby lub ośrodka pomocy społecznej.

Okres pobytu w tzw. „domu samotnej matki” nie może być dłuższy niż rok. Okres ten może być przedłużony w dwóch przypadkach:

 • W przypadku kontynuowania nauki, zdobywania kwalifikacji, zdarzeń losowych lub z innych uzasadnionych powodów

 • W przypadku małoletniej matki lub ojca, którzy nie mają możliwości powrotu do rodziny lub rozpoczęcia samodzielnego życia, okres może być przedłużony do momentu realizacji procesu usamodzielnienia.

Poza skierowaniem do tzw. „domu samotnej matki” w ośrodkach pomocy społecznej ofiara przemocy może uzyskać także inne formy pomocy. Ośrodki pomocy społecznej mogą:

 • Przeprowadzić wywiad środowiskowy i plan pomocy rodzinie, a także monitorować efekty podjętych przez rodzinę działań;

 • Udzielać informacji o świadczeniach, które Ci przysługują;

 • Udzielać wsparcia psychologicznego, porad prawnych;

 • Udzielać pomocy finansowej (zasiłki stałe, okresowe, celowe), rzeczowej (przekazanie odzieży, żywności i innych przedmiotów), zasiłków i pożyczek na usamodzielnienie się ofiary przemocy;

 • W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa ośrodki pomocy społecznej powiadamiają organy ścigania;

 • Zwrócić się do Policji o podjęcie tzw. działań prewencyjnych wobec sprawcy przemocy.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Ada Biniewicz-Nowak

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • RSS
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • Poleć
 • LinkedIn
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Instytucje, w których ofiara przemocy może uzyskać pomoc: Policja, Służba Zdrowia oraz Pomoc Społeczna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


8 − 4 =