Przesłuchanie kobiety, która zawiadomiła o przemocy domowej

 

Po złożeniu na Policji lub w Prokuraturze zawiadomienia o przemocy domowej  ze strony męża, konkubenta, rodzica lub dziecka, zostaniesz przesłuchana w charakterze świadka tego przestępstwa.

 • jeżeli złożysz zawiadomienie o przestępstwie ustnie na Policji, wówczas zostaniesz przesłuchana jako świadek od razu po złożeniu zawiadomienia. Policjant zaprotokołuje złożone przez Ciebie zawiadomienie o przestępstwie i od razu przystąpi do przesłuchania Cię w charakterze świadka
 • jeżeli złożysz zawiadomienie o przemocy domowej pisemnie, wówczas po kilku – kilkunastu dniach otrzymasz wezwanie do stawiennictwa na Policji i wtedy zostaniesz przesłuchana jako świadek

Przesłuchanie w charakterze świadka kobiety, która zawiadomiła o przemocy domowej jest pierwszą czynnością dowodową jaką przeprowadza Policja, a jednocześnie najważniejszym dowodem w postępowaniu karnym przeciwko sprawcy przemocy.

Dlatego przed złożeniem zeznań na Policji powinnaś przygotować się do czekającego Cię przesłuchania. 

W tym celu przypomnij sobie:

 • od kiedy Twój mąż, konkubent czy partner stosuje wobec Ciebie przemoc? Nie chodzi tu o podanie dokładnej daty, ale co najmniej miesiąca i roku, od którego doświadczasz przemocy
 • jak wygląda przemoc, której doświadczasz w domu? Chodzi tu o opisanie Policjantowi, czy jesteś wyzywana, jeśli tak to jakimi słowami, czy jesteś upokarzana, jeśli tak to w jaki sposób, czy jesteś bita, jeśli tak to czy jesteś kopana, bita pięściami, czy mąż lub konkubent Ci grozi, jeśli tak to w jaki sposób, czy grozi Ci pobiciem, zabiciem, wyrzuceniem z domu
 • czy tylko Ty doświadczasz w domu przemocy, czy również Twoje dzieci są ofiarami przemocy domowej?
 • co jest przyczyną przemocy ze strony męża czy konkubenta? Czy jest nim, np. wybuchowy charakter męża, czy może jego alkoholizm, jeśli tak to czy mąż chodzi na terapię dla osób uzależnionych od alkoholu
 • czy obawiasz się o własne życie lub zdrowie, lub o życie lub zdrowie Twoich dzieci?
 • czy zdarzyło się byś po pobiciu przez męża lub konkubenta potrzebowała pomocy lekarskiej, jeśli tak to u którego lekarza byłaś, czy jesteś posiadaniu dokumentacji medycznej, np. obdukcji lekarskich?
 • czy potrafisz wskazać osoby, które były świadkami przemocy ze strony męża czy konkubenta? Mogą to być osoby, które były naocznymi świadkami przemocy wobec Ciebie. Mogą to być również osoby, które widziały na twoim ciele ślady po pobiciu lub osoby, którym opowiedziałaś o przemocy w domu
 • czy znasz imiona i nazwiska oraz adresy osób, które były świadkami stosowanej wobec Ciebie przemocy?

Na zakończenie kilka rad w związku z czekającym Cię przesłuchaniem w charakterze pokrzywdzonej – świadka przemocy domowej:

 • nie obawiaj się – Twój mąż lub konkubent nie będzie uczestniczył w tym przesłuchaniu. Na tym etapie postępowania sprawca przemocy nie zostanie nawet zawiadomiony o Twoim przesłuchaniu
 • nie podpisuj protokołu przesłuchania w charakterze świadka bez jego wcześniejszego przeczytania. Powiedz Policjantowi by odczytał Twoje zeznania lub sama je przeczytaj, dopiero potem je podpisz
 • jeżeli czytając protokół przesłuchania zauważysz w nim błędy, od razu je sprostuj podczas tego samego przesłuchania – przed podpisaniem protokołu
 • jeżeli po powrocie do domu przypomnisz sobie coś ważnego o czym zapomniałaś powiedzieć w trakcie przesłuchania wówczas złóż uzupełniające zeznania
 • jeżeli po przesłuchaniu Cię w charakterze świadka twój mąż lub konkubent ponownie użyje wobec Ciebie przemocy to zgłoś się na Policję i złóż na ten temat uzupełniające zeznania.

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się z art. 207 § 1 k.k. z wnioskami dowodowymi można pobrać klikając na poniższy link:

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się z art. 207 § 1 k.k. z wnioskami dowodowymi

 

Polub mój funpage na facebook'u

Opublikowano artykuły | 2 komentarzy

Czy tytuł prawny do lokalu ma znaczenie w sprawie o eksmisję sprawcy przemocy z mieszkania?

Często zdarza się, że lokal w którym zamieszkuje kobieta dotknięta przemocą należy do jej męża, konkubenta czy rodziców stosujących wobec niej przemoc.

Chodzi tu najczęściej o sytuację, w której właścicielem lub najemcą lokalu jest sprawca przemocy domowej. Jest to powód, dla którego wiele kobiet dotkniętych przemocą nie występują do Sądu z wnioskiem o eksmisję sprawcy przemocy – błędnie zakładają, że w tej sytuacji nie mają szans na usunięcie z mieszkania sprawcy przemocy.

Dobra wiadomość dla kobiet dotkniętych przemocą domową jest taka, że tytuł prawny do lokalu nie ma znaczenia w postępowaniu cywilnym o eksmisję z mieszkania sprawcy przemocy.

W postępowaniu o eksmisję z mieszkania sprawcy przemocy Sąd nie bada do kogo należy lokal.

Sąd może nakazać sprawcy przemocy opuszczenie lokalu stanowiącego jego wyłączną własność. To samo dotyczy prawa najmu i innych tytułów prawnych do lokalu.

W postępowaniu o eksmisję sprawcy przemocy z mieszkania Sąd bada jedynie czy kobieta dotknięta przemocą domową zamieszkuje wspólnie, a więc w jednym lokalu ze sprawcą przemocy.

Wiele kobiet dotkniętych przemocą domową wyprowadza się z mieszkania zajmowanego ze sprawcą przemocy z obawy o własne życie lub zdrowie. Skutkiem tego w czasie złożenia wniosku o eksmisję z mieszkania sprawcy przemocy nie zamieszkuje już z nim w jednym lokalu. W tym jednak szczególnym przypadku, gdy zachowanie sprawcy przemocy zmusiło kobietę do ucieczki z mieszkania Sąd nie może odmówić kobiecie ochrony prawnej i oddalić jej wniosek o eksmisje sprawcy przemocy z mieszkania.

Polub mój funpage na facebook'u

Opublikowano artykuły | 12 komentarzy

Eksmisja z mieszkania agresywnego męża, partnera, rodziców lub dzieci w postępowaniu cywilnym

Możliwość eksmisji z mieszkania sprawcy przemocy domowej wprowadziła ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w art.11a.

Zgodnie z tym przepisem osoba dotknięta przemocą domową może złożyć do Sądu Cywilnego wniosek o nakazanie sprawcy przemocy opuszczenia zajmowanego wspólnie mieszkania jeżeli z powodu jego zachowania wspólne zamieszkiwanie w lokalu jest szczególnie uciążliwe.

Osobą uprawnioną do złożenia wniosku o nakazanie opuszczenia mieszkania przez agresywnego męża czy partnera jest osoba dotknięta przemocą zamieszkująca ze sprawca przemocy w jednym lokalu.

Osoba dotknięta przemocą może żądać nakazania sprawcy przemocy przez Sąd opuszczenia mieszkania pod warunkiem wspólnego zamieszkiwania w jednym lokalu ze sprawą przemocy.

Warunek wspólnego zamieszkiwania w jednym lokalu przez sprawcę przemocy i jego ofiarę powinien być spełniony w dacie złożenia wniosku o eksmisję sprawcy przemocy oraz w dacie wydania przez Sąd orzeczenia.

Jeżeli jednak kobieta dotknięta przemocą w obawie o własne życie lub zdrowie wyprowadzi się z mieszkania zajmowanego ze sprawcą przemocy, to mimo to, w mojej ocenie, warunek wspólnego zamieszkiwania jest nadal spełniony. W takiej sytuacji Sąd nie może odmówić ochrony kobiecie dotkniętej przemocą domową, zmuszoną do wyprowadzenia się z mieszkania i oddalić z tego powodu jej wniosek o eksmisję z mieszkania sprawcy przemocy.

Nie ma znaczenia do kogo należy lokal zajmowany przez sprawcę przemocy i jego ofiarę.

Oznacza to, ze Sąd w postępowaniu o eksmisję sprawcy przemocy z mieszkania nie bada komu przysługuje do tego mieszkania prawo własności, prawo najmu czy inny tytuł prawny do lokalu.

 

Wniosek o zobowiązanie do opuszczenia mieszkania w trybie art.11 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie można pobrać klikając na poniższy link:

Wniosek o zobowiązanie do opuszczenia mieszkania w trybie art.11 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Opublikowano artykuły | 163 komentarzy

Usunięcie z mieszkania sprawcy przemocy w postępowaniu karnym i cywilnym

W poprzednim artykule „Jak usunąć z mieszkania agresywnego męża, partnera, rodziców lub dzieci?” napisałem, że jest to możliwe zarówno w postępowaniu karnym jak i w postępowaniu cywilnym.

W tym artykule postaram się poradzić Ci, którą z tych dróg postępowania wybrać.

Dla kobiety dotkniętej przemocą domową najważniejsze jest jak najszybsze pozbycie się z domu agresywnego męża lub partnera w celu uchronienia siebie oraz dzieci przed dalszą przemocą z jego strony.

Z tego punktu widzenia:

 • postępowanie karne jest skuteczniejsze w łatwych do udowodnienia przypadkach przemocy domowej, a więc w przypadkach przemocy fizycznej potwierdzonej zeznaniami świadków oraz dokumentacja medyczną

 • postępowanie cywilne jest skuteczniejsze w przypadkach trudnych do udowodnienia, w więc przy przemocy psychicznej, polegającej na znieważaniu, upokarzaniu kobiety, gdy nie ma ewidentnych dowodów potwierdzających przemoc.

Wybór procedury karnej lub cywilnej może zależeć także od Twojego stosunku do sprawcy przemocy.

Jeżeli chcesz uniknąć skazania męża, konkubenta czy rodzica za przestępstwo, wówczas powinnaś wybrać postępowanie cywilne, jako środek do usunięcia z domu sprawcy przemocy.

Polub mój funpage na facebook'u

Opublikowano artykuły | 11 komentarzy

Jak usunąć z mieszkania agresywnego męża, partnera, rodziców lub dzieci?

Osoby dotknięte przemocą ze strony męża, konkubenta, rodziców lub dzieci mogą doprowadzić do usunięcia sprawcy przemocy ze wspólnie zajmowanego mieszkania:

 • w postępowaniu karnym przeciwko sprawcy przemocy

lub

 • w postępowaniu cywilnym o eksmisję sprawcy przemocy ze wspólnie zajmowanego mieszkania

By doprowadzić do usunięcia z mieszkania sprawcy przemocy w postępowaniu karnym powinnaś podjąć następujące działania:

 • złożyć na Policji lub w Prokuraturze zawiadomienie o przestępstwie przemocy domowej

 • po przedstawieniu sprawcy przemocy zarzutu popełnienia przestępstwa zażądać tymczasowego aresztowania sprawcy przemocy domowej przez Sąd lub nakazania mu przez Prokuratora lub Sąd opuszczenia zajmowanego wspólnie mieszkania

 • po przesłaniu do Sądu aktu oskarżenia wstąpić do procesu jako oskarżyciel posiłkowy i zażądać nałożenia na sprawcę przemocy domowej w wyroku skazującym obowiązku opuszczenia na stałe mieszkania

By doprowadzić do eksmisji sprawcy przemocy domowej w postępowaniu cywilnym powinnaś:

 • złożyć do Sądu Cywilnego wniosek o nakazanie sprawcy przemocy opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania

 • w toku postępowania cywilnego wykazać, że Twój mąż, konkubent, rodzice lub dzieci stosują wobec Ciebie przemoc

 • uzyskać postanowienie Sądu nakazujące sprawcy przemocy domowej opuszczenie mieszkania

 • złożyć do komornika wniosek o przeprowadzenie eksmisji sprawcy przemocy z mieszkania

Jak widzisz masz do dyspozycji dwie drogi zmierzające do usunięcia z mieszkania sprawcy przemocy. Od Ciebie zależy na którą się zdecydujesz.

O tym którą z nich wybrać opisuję w artykule: „Usunięcie z mieszkania sprawcy przemocy w postępowaniu karnym i cywilnym”.

Polub mój funpage na facebook'u

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Co zrobić by Sąd lub Prokurator nakazał sprawcy przemocy domowej opuszczenie mieszkania?

Nakaz opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy domowej to skuteczny środek usunięcia z domu agresywnego męża, partnera, rodzica czy syna i uchronienia Cię w ten sposób przed dalszą przemocą z jego strony.

Sąd lub Prokurator w postanowieniu o nakazie opuszczenia mieszkania zobowiązuje podejrzanego – sprawcę przemocy do wyprowadzenia się w wyznaczonym terminie z lokalu zajmowanego z pokrzywdzoną.

Jeżeli sprawca przemocy nie zastosuje się do orzeczonego przez Prokuratora lub Sąd nakazu opuszczenia mieszkania zajmowanego z pokrzywdzoną, wówczas:

 • Prokurator powinien złożyć do Sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie sprawcy przemocy domowej

 a ponadto

 • Prokurator postawi sprawcy przemocy zarzut popełnienia nowego przestępstwa, gdyż nieprzestrzeganie nakazu opuszczenia mieszkania stanowi przestępstwo z art.244 k.k. zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności.

Nakaz opuszczenia mieszkania może zostać zastosowany w sprawie karnej tylko wobec podejrzanego, a więc osoby, której Policjant lub Prokurator przedstawił zarzut popełnienia przestępstwa.

Oznacza to, że wcześniej powinnaś:

 • zawiadomić Policję lub Prokuratora o popełnieniu na twoją szkodę przestępstwa przemocy domowej

oraz

 • złożyć zeznania w charakterze świadka.

Dopiero potem Policjant lub Prokurator postawi sprawcy przemocy zarzut popełnienia przestępstwa, co umożliwi wydanie postanowienia nakazującego mu opuszczenie mieszkania.

Pamiętaj by nie pozostawiać tej decyzji wyłącznie w rekach Prokuratora lub Policjanta. Jako pokrzywdzona przestępstwem złóż wniosek o zastosowanie wobec sprawcy przemocy środka zapobiegawczego w postaci nakazu opuszczenia mieszkania. Najlepiej złóż go w trakcie przesłuchania w charakterze świadka. We wniosku opisz czego obawiasz się o ze strony sprawcy przemocy. Napisz również czemu usunięcie go z mieszkania jest konieczne dla zapewnienia Tobie i dzieciom bezpieczeństwa.

Pamiętaj również, że Policjant powinien bezzwłocznie przekazać Twój wniosek z aktami sprawy Prokuratorowi nadzorującemu dochodzenie. Prokurator powinien w ciągu kilku dni rozpoznać złożony przez Ciebie wniosek. Dzwoń i dopytuj się co się dzieje w tej sprawie, czemu nie wydano dotąd postanowienia nakazującego podejrzanemu – sprawcy przemocy opuszczenia mieszkania. W razie potrzeby złóż skargę na Policjanta do jego przełożonego lub zażalenie na bezczynność prokuratora do Sądu.

Polub mój funpage na facebook'u

Opublikowano artykuły | 11 komentarzy

Jak doprowadzić do tymczasowego aresztowania agresywnego męża, partnera, rodzica lub syna?

Z doświadczenia jakie zdobyłem w trakcie orzekania jako Sędzia Rodzinny oraz Sędzia Wydziału Karnego wynika, że czasami tylko tymczasowe aresztowanie jest w stanie zagwarantować bezpieczeństwo kobiecie dotkniętej przemocą. Dotyczy to 3 sytuacji:

 1. gdy żaden inny środek zapobiegawczy w tym nakaz opuszczenia mieszkania nie gwarantuje kobiecie bezpieczeństwa. Chodzi tu o brutalnych, agresywnych fizycznie sprawców przemocy

 2. gdy sprawca przemocy domowej, wbrew postanowieniu Sądu lub Prokuratora o nakazie opuszczenia mieszkania zajmowanego z pokrzywdzoną nie wyprowadził się z tego lokalu

 3. gdy sprawca przemocy domowej wyprowadził się wprawdzie z zajmowanego z pokrzywdzoną mieszkania, ale nadal nachodzi kobietę w mieszkaniu, zachowuje się wobec niej agresywnie lub grozi jej pobiciem

W pierwszym przypadku, gdy sprawca przemocy jest osobą brutalną, agresywną, nieobliczalną, w szczególności gdy nadużywa alkoholu wówczas usunięcie go z mieszkania nie wystarczy do zapewnienia kobiecie i jej dzieciom bezpieczeństwa.

W drugim i trzecim wypadku chodzi o sytuacje, w których zastosowany środek zapobiegawczy w postaci nakazu opuszczenia mieszkania nie sprawdził się, a kobiecie z dziećmi nadal grozi niebezpieczeństwo.

W tych wypadkach powinnaś zawiadomić prowadzącego dochodzenie Policjanta o agresywnym zachowaniu męża czy konkubenta i zażądać jego tymczasowego aresztowania. We wniosku powinnaś wskazać na dowody, np. świadków, które potwierdzą agresywne zachowanie sprawcy przemocy. Jeżeli po raz kolejny zostałaś pobita przez sprawcę przemocy, wówczas powinnaś zgłosić się na Policję celem udokumentowania śladów pobicia lub załączyć do wniosku obdukcję lekarską.

Jeżeli jesteś na to gotowa psychicznie, wówczas powinnaś stawić się na posiedzenie Sądu w przedmiocie tymczasowego aresztowania sprawcy przemocy. Uczestnicząc w tym posiedzeniu ponownie opisz Sądowi czemu boisz się o swoje życie lub zdrowie, czemu tylko tymczasowe aresztowanie sprawcy przemocy zapewni Tobie i dzieciom bezpieczeństwo. Twój udział w posiedzeniu Sądu może mieć istotne znaczenie dla przekonania Sędziego o konieczności tymczasowego aresztowania sprawcy przemocy.

Polub mój funpage na facebook'u

Opublikowano artykuły | 10 komentarzy

Jak doprowadzić do usunięcia z mieszkania agresywnego męża, partnera lub rodzica?

Wiele kobiet – ofiar przemocy ze strony męża, konkubenta czy partnera ucieka z mieszkania w obawie się o własne życie i zdrowie oraz o życie i zdrowie swoich dzieci.

W trakcie orzekania jako Sędzia Rodzinny, a potem Sędzia Wydziału Karnego wielokrotnie spotykałem się z takimi sytuacjami. Zawsze trudno było mi się z tym pogodzić.

To przecież nie kobieta dotknięta przemocą, ale sprawca przemocy domowej powinien zostać usunięty z mieszkania zajmowanego ze swoją ofiarą.

Każda kobieta, która doświadcza w domu przemocy domowej ma prawo żądać skutecznej i natychmiastowej ochrony ze strony Policji, Prokuratora oraz Sądu. W większości przypadków tylko tymczasowe aresztowanie sprawcy przemocy lub nakazanie mu opuszczenia mieszkania jest w stanie zagwarantować kobiecie bezpieczeństwo o uchronić ją przed dalszą przemocą.

Z doświadczenia jakie zdobyłem w trakcie orzekania jako Sędzia Wydziału Karnego wynika, że to od aktywności kobiety dotkniętej przemocą zależy w znacznym stopniu czy sprawca przemocy zostanie usunięty z mieszkania.

Jeżeli jesteś ofiarą przemocy domowej, wówczas pamiętaj, że samo złożenie zawiadomienia o przestępstwie ze strony męża czy konkubenta nie zagwarantuje Ci bezpieczeństwa. Ograniczając się tylko do zgłoszenia na Policji zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przemocy domowej zdajesz się na całkowicie na odpowiedzialność i zaangażowanie prowadzącego dochodzenie Policjanta, a z tym, jak wszyscy wiemy bywa różnie.

Skoro zdecydowałaś się na zawiadomienie o przestępstwie przemocy domowej, to powinnaś konsekwentnie dążyć do zagwarantowania sobie i Twoim dzieciom bezpieczeństwa przez usunięcie sprawcy przemocy z domu.

By to osiągnąć powinnaś zażądać by nadzorujący dochodzenie Prokurator:

 1. wydał postanowienie nakazujące sprawcy przemocy domowej opuszczenie zajmowanego z Tobą mieszkania

lub

 1. wystąpił do Sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie sprawcy przemocy

Możesz to uczynić zarówno w trakcie przesłuchania w charakterze świadka, jak i później, np. w formie pisma procesowego. Konieczne jest w nim uzasadnienie czego obawiasz się ze strony sprawcy przemocy, jak duże niebezpieczeństwo Ci grozi, jednym słowem, dlaczego tylko usunięcie sprawcy przemocy z Waszego mieszkania zapewni Ci oraz Twoim dziecim bezpieczeństwo.

Polub mój funpage na facebook'u

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Co zrobić, gdy zostałaś pobita przez męża, partnera lub rodzica i boisz się wrócić do domu?

Jeżeli zostałaś pobita przez męża, konkubenta, partnera lub rodziców nie czekaj z zawiadomieniem o tym przestępstwie.

Jeśli możesz to od razu udaj do najbliższej jednostki Policji i złóż ustnie zawiadomienie o przestępstwie.

Co zrobić jeśli boisz się wrócić do domu?

Jeśli boisz się wrócić do domu, bo obawiasz się dalszej agresji ze strony sprawcy przemocy, wówczas zażądaj natychmiastowego zatrzymania go przez Policję. Policjant ma obowiązek przyjechać z Tobą do mieszkania i zatrzymać sprawcę pobicia jeżeli zachodzi obawa, że ponownie zostaniesz przez niego pobita.

Jeżeli po powrocie do domu z Policjantami okaże się, że sprawcy pobicia nie ma w mieszkaniu, wówczas zażądaj od Policjantów numeru telefonu, pod który będziesz mogła zadzwonić by wezwać Policję na pomoc.

Jeśli boisz się pozostać w domu, wówczas udaj się do rodziny lub znajomych. Sama lub najlepiej w ich towarzystwie wróć pod mieszkanie. Gdy zobaczysz, że sprawca przemocy wrócił do Waszego mieszkania, wówczas zadzwoń lub pójdź na Policję i zażądaj by Policjanci przyjechali z Tobą do mieszkania i zatrzymali sprawcę przemocy.

Po zatrzymaniu sprawcy przemocy pojedź na komisariat Policji i złóż ustnie lub pisemnie wniosek o zastosowanie wobec sprawcy przemocy tymczasowego aresztowania lub o nakazanie mu opuszczenia Waszego mieszkania. Jeśli tego nie zrobisz ryzykujesz, że Policja zwolni zatrzymanego sprawcę przemocy, a on wróci do domu.

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się z art. 207 § 1 k.k. z wnioskami dowodowymi można pobrać klikając na poniższy link:

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się z art. 207 § 1 k.k. z wnioskami dowodowymi

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Co zrobić gdy zostałaś pobita przez męża, partnera lub rodzica?

Jeżeli zostałaś pobita przez męża, konkubenta, partnera lub rodziców nie czekaj z zawiadomieniem o tym przestępstwie:

 • jeśli możesz wówczas od razu udaj do najbliższej jednostki Policji i złóż ustnie zawiadomienie o przestępstwie
 • gdy nosisz na ciele ślady pobicia, takie jak zadrapania, skaleczenia, zaczerwienienia to zażądaj od Policjanta udokumentowania tego w postaci opisania obrażeń w protokole oględzin Twojej osoby oraz wykonania zdjęć śladów pobicia
 • jeżeli ślady pobicia staną się lepiej widoczne po 2-3 dniach od pobicia, wówczas ponownie pójdź na Policję i zażądaj ponownego opisu obrażeń i ich sfotografowania

Protokół oględzin śladów pobicia wraz ze zdjęciami to istotne dowody na potwierdzenie popełnienia na Twoją szkodę przestępstwa przemocy domowej.

Dokumenty te zostaną przesłane przez Policję biegłemu z zakresu medycyny sądowej. Na ich podstawie biegły opisze obrażenia ciała jakich doznałaś na skutek pobicia. To z kolei przyspieszy postawienie sprawcy przemocy zarzutu popełnienia przestępstwa.

Pamiętaj, że Policjant, któremu zgłosiłaś pobicie ma obowiązek:

 • przyjąć od Ciebie ustne zawiadomienie o przestępstwie i spisać je w formie protokołu

 • przesłuchać Cię w charakterze świadka

 • opisać ślady pobicia w protokole oględzin oraz udokumentować je w formie zdjęć

 • postawić sprawcy przemocy domowej zarzut popełnienia przestępstwa

 • złożyć do Prokuratora wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego – sprawcy przemocy domowej środków przymusu, jak np. nakazu opuszczenia mieszkania, zakazu kontaktowania się z Tobą lub wystąpienia do Sądu z wnioskiem o jego aresztowanie – jeżeli te środki przymusu są konieczne dla zapewnienia Tobie i Twoim dzieciom bezpieczeństwa.

Polub mój funpage na facebook'u

Opublikowano artykuły | 1 komentarz