Zadośćuczynienie za krzywdę wyrządzoną przemocą domową

Zachowanie sprawcy przemocy polegające na biciu, szarpaniu, popychaniu, zgwałceniu, opluwaniu, wyrzucaniu z mieszkania, zamykaniu w pokoju, niszczeniu sprzętów domowych, poniżaniu, znieważaniu słowami obraźliwymi czy wypowiadaniu gróźb jest przestępstwem skutkującym wydaniem wyroku skazującego w postępowaniu karnym.

Stosowanie przemocy jest jednocześnie czynem niedozwolonym w rozumieniu art.415 kodeksu cywilnego uzasadniającym wystąpienie przez osobę doświadczającą przemocy przeciwko sprawcy przemocy na podstawie art.445§1 i 2 k.c. w zw. z art.444§1 k.c. lub art.448 k.c. z powództwem o zapłatę zadośćuczynienia za krzywdę.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami kodeksu cywilnego:

art.415 k.c.

Kto z winy swojej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia

art. 445 k.c.

§ 1. W wypadkach przewidzianych w artykule poprzedzającym (art.444k.c. – uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia) sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.
§ 2. Przepis powyższy stosuje się również w wypadku pozbawienia wolności oraz w wypadku skłonienia za pomocą podstępu, gwałtu lub nadużycia stosunku zależności do poddania się czynowi nierządnemu.
§ 3. Roszczenie o zadośćuczynienie przechodzi na spadkobierców tylko wtedy, gdy zostało uznane na piśmie albo gdy powództwo zostało wytoczone za życia poszkodowanego.

Zadośćuczynienie jest należną od sprawcy przemocy rekompensatą z tytułu poniesionej przez osobę doświadczającą przemocy szkody niemajątkowej, czyli krzywdy.

Krzywdę stanowią negatywne przeżycia związane z cierpieniami psychicznymi i fizycznymi osoby pokrzywdzonej przemocą wynikające z naruszenia jej dóbr osobistych, takich jak zdrowie, wolność, cześć, godność. Zadośćuczynienie za krzywdę przysługuje więc np. z tytułu lęku i strachu, w którym żyje osoba doświadczająca przemocy, ciągłego poczucia zagrożenia czy bólu, jakiego doznawała doświadczając przemocy fizycznej.

Autor:Aplikant Adwokacki Karolina Milanowska

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • RSS
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • Poleć
 • LinkedIn
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Zadośćuczynienie za krzywdę wyrządzoną przemocą domową

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


8 + = 10