Archiwum kategorii: artykuły

Jak określić wysokość zadośćuczynienia za krzywdę wyrządzoną przemocą domową?

W jednym z poprzednich artykułów zatytułowanym „Zadośćuczynienie za krzywdę wyrządzoną przemocą domową”  wskazałam, że zachowanie sprawcy przemocy polegające na biciu, szarpaniu, popychaniu, zgwałceniu, opluwaniu, wyrzucaniu z mieszkania, zamykaniu w pokoju, niszczeniu sprzętów domowych, poniżaniu, znieważaniu słowami obraźliwymi czy wypowiadaniu gróźb … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Jak wyegzekwować od sprawcy przemocy zasądzone odszkodowanie i zadośćuczynienie za krzywdę ?

Wiele osób doświadczających przemocy domowej ze strony małżonka, dzieci, rodziców, konkubenta rezygnuje z dochodzenia od sprawcy przemocy zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia za wyrządzoną im przemocą krzywdę obawiając się, że nie uda im się wyegzekwować od sprawcy przemocy zasądzonego w wyroku … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Przedawnienie roszczenia o zapłatę zadośćuczynienia za krzywdę wyrządzona przemoca domową

Zachowanie sprawcy przemocy domowej, polegające na: biciu, gwałceniu, szarpaniu, popychaniu, opluwaniu, wyzywaniu słowami obraźliwymi, poniżaniu, upokarzaniu, pozbawianiu wolności, nękaniu jest czynem niedozwolonym w rozumieniu prawa cywilnego, które uprawnia ofiarę przemocy do wystąpienia przeciwko sprawcy przemocy na podstawie art.415 k.c. oraz … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Zadośćuczynienie za krzywdę wyrządzoną przemocą domową

Zachowanie sprawcy przemocy polegające na biciu, szarpaniu, popychaniu, zgwałceniu, opluwaniu, wyrzucaniu z mieszkania, zamykaniu w pokoju, niszczeniu sprzętów domowych, poniżaniu, znieważaniu słowami obraźliwymi czy wypowiadaniu gróźb jest przestępstwem skutkującym wydaniem wyroku skazującego w postępowaniu karnym. Stosowanie przemocy jest jednocześnie czynem … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Wysokość zadośćuczynienia za krzywdę wyrządzoną stosowaniem przemocy

Osoba doświadczająca przemocy domowej: bicia, szarpania, popychania, opluwania, znieważania słowami obraźliwymi, szydzenia czy grożenia może wystąpić przeciwko sprawcy przemocy z powództwem o zapłatę zadośćuczynienia za wyrządzoną jej krzywdę w dwojaki sposób: – w prowadzonym przeciwko sprawcy przemocy postępowaniu karnym o … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Wpływ wyroku skazującego sprawcę przemocy na postępowanie cywilne o zadośćuczynienie za krzywdę

Zachowanie sprawcy przemocy polegające na biciu, szarpaniu, opluwaniu, znieważaniu słowami obraźliwymi czy wypowiadaniu gróźb jest przestępstwem skutkującym wydaniem wyroku skazującego w postępowaniu karnym. Stosowanie przemocy jest jednocześnie czynem niedozwolonym w rozumieniu art.415 kodeksu cywilnego uzasadniającym wystąpienie przez osobę doświadczającą przemocy … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Dochodzenie od sprawcy przemocy odszkodowania lub zadośćuczynienia za krzywdę w postępowaniu karnym

  Osoba pokrzywdzona przestępstwem związanym ze stosowaniem przemocy, np. przestępstwem zgwałcenia, znęcania się, pobicia, nękania, czy gróźb karalnych może dochodzić od sprawcy przemocy – oskarżonego o przestępstwo roszczeń majątkowych o odszkodowanie i zadośćuczynienie za krzywdę w ramach postępowania karnego, bez konieczności składania … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Dobrowolność opuszczenia lokalu a możliwość wymeldowania osoby z mieszkania

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych przewiduje możliwość wymeldowania z mieszkania innej osoby. Zgodnie z art.15 ust. 2 ustawy: „Organ gminy wydaje na wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu lub z urzędu … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Wymeldowanie osoby z mieszkania

Zameldowanie osoby w mieszkaniu jest czynnością administracyjnoprawną, która stanowi potwierdzenie, iż konkretna osoba przebywa pod danym adresem. Z samym faktem zameldowania nie wiąże się żadne prawo własności lub inny tytuł prawny do lokalu. Osoba zameldowana w lokalu nie może zatem … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 16 komentarzy

Jakie wnioski dowodowe złożyć w postępowaniu o eksmisję z mieszkania sprawcy przemocy w rodzinie ?

We wniosku o eksmisję z mieszkania sprawcy przemocy domowej należy wskazać wnioski dowodowe, czyli wnioski o przeprowadzenie przez Sąd dowodów, które potwierdzają fakt stosowania przez współdomownika przemocy. Poniżej przedstawiam przykładowe wnioski dowodowe: dowód z zeznań świadka We wniosku o dopuszczenie i … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz