Jakie wnioski dowodowe złożyć w postępowaniu o eksmisję z mieszkania sprawcy przemocy w rodzinie ?

We wniosku o eksmisję z mieszkania sprawcy przemocy domowej należy wskazać wnioski dowodowe, czyli wnioski o przeprowadzenie przez Sąd dowodów, które potwierdzają fakt stosowania przez współdomownika przemocy.

Poniżej przedstawiam przykładowe wnioski dowodowe:

dowód z zeznań świadka

We wniosku o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka należy podać:

 • imię i nazwisko świadka

 • adres zamieszkania świadka(na ten adres Sąd wyśle wezwanie do stawiennictwa na rozprawie)

 • nr telefonu do świadka (umożliwi to Sądowi wezwanie świadka na rozprawę również telefonicznie, co może przyspieszyć rozpoznanie sprawy)

 • okoliczność, na jaką powołujemy świadka, a więc co świadek potwierdzi w zeznaniach przed Sądem

Dla przykładu wniosek ten powinien brzmieć następująco:

wnoszę o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka Jana Kowalskiego, zam. ul. Piękna 5, 00-000 Warszawa (nr tel. 597 053 659), na okoliczność agresywnego zachowania uczestnika postępowania Jana Malinowskiego w stosunku do wnioskodawczyni Joanny Malinowskiej polegającego na szarpaniu i popychaniu jej pod wpływem alkoholu

odpis wyroku lub  wyroków skazujących za przestępstwa z użyciem przemocy wobec wnioskodawcy

Jeżeli była prowadzona sprawa karna przeciwko sprawcy przemocy domowej, np. o znęcanie się, pobicie, groźby lub inne z użyciem przemocy  i zakończyła się ona skazaniem, należy we wniosku o eksmisję wskazać Sąd, który wydał wyrok, datę wydania oraz sygnaturę, a najlepiej dołączyć do wniosku odpis tego wyroku.

Co istotne, prawomocny wyrok skazujący w sprawie karnej o przestępstwo jest wiążący dla Sądu Cywilnego rozpoznającego sprawę o eksmisję z lokalu sprawcy przemocy domowej.

Tytułem przykładu wniosek ten należy sformułować następująco:

Wnoszę o dołączenie do akt sprawy i dopuszczenie dowodu z odpisu prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy z dnia 10.10.2010 r. w sprawie o sygn. II K 100/10 na okoliczność znęcania się Jana Malinowskiego nad wnioskodawczynią

dowód z dokumentu z obdukcji lekarskiej

Dla przykładu wniosek ten sformułuj następująco:

Wnoszę o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z załączonego do wniosku dokumentu w postaci  przeprowadzonej w dniu 2.02.2012 r. obdukcji lekarskiej na okoliczność pobicia wnioskodawczyni przez Jana Malinowskiego

listy, sms-y, e- maile zawierające wyzwiska, groźby, wulgarne zwroty pod adresem wnioskodawcy

Ten wniosek dowodowy należy sformułować następująco:

wnoszę o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z dokumentów w postaci wydruków wiadomości e-mail przesłanych przez Jana Malinowskiego na adres e-mail wnioskodawczyni na okoliczność kierowania pod jej adresem gróźb i wyzwisk

nagrania wyzwisk, gróźb i innych agresywnych zachowań sprawcy przemocy domowej

Ten wniosek dowodowy sformułuj następująco:

wnoszę o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z dołączonego do wniosku nagrania na płycie CD, na okoliczność kłótni wszczynanych przez Jana Malinowskiego i jego agresywnego zachowania wobec wnioskodawczyni

 Należy pamiętać, że wszystkie dowody należy wymienić na końcu wniosku o eksmisję jako załączniki do niego.

Co ważne, wnioski o przeprowadzenie przez Sąd dowodu można złożyć także na rozprawie. W praktyce jednak najlepiej wskazać je już we wniosku o eksmisję, gdyż wpłynie to na przyśpieszenie postępowania.

Autor: Aplikant Adwokacki Karolina Milanowska

 

Wniosek o zobowiązanie do opuszczenia mieszkania w trybie art.11 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie można pobrać klikając na poniższy link:

Wniosek o zobowiązanie do opuszczenia mieszkania w trybie art.11 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • RSS
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • Poleć
 • LinkedIn
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Jakie wnioski dowodowe złożyć w postępowaniu o eksmisję z mieszkania sprawcy przemocy w rodzinie ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


− 4 = 4