Na czym polega procedura Niebieskiej Karty ?

Niebieska Karta to oznaczenie procedury umożliwiającej pracownikom Ośrodków Pomocy Społecznej, Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Funkcjonariuszom Policji podejmowanie działań w rodzinach dotkniętych przemocą.

Procedura „Niebieskiej Karty” została wprowadzona ustawą z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Jest ona szczegółowo opisana w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. Rozporządzenie to określa przebieg całej procedury, a także zawiera wzory formularzy, które są wypełniane w jej toku.

W skład Zespołów Interdyscyplinarnych, które z ramienia gminy realizują zadania wynikające z  Niebieskiej Karty wchodzą:

 • przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (np. Ośrodków Pomocy Społecznej – OPS),

 • przedstawiciele gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych ,

 • funkcjonariusze Policji,

 • przedstawiciele oświaty i ochrony zdrowia

 • W pracach Zespołów Interdyscyplinarnych uczestniczą również kuratorzy sądowi.

Celem prowadzenia  procedury „Niebieskiej Karty” jest zapewnienie ochrony i udzielanie pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie oraz oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie.

Zapewnienie ochrony i pomocy ofiarom przemocy w rodzinie obejmuje:

 • udzielanie pomocy psychologicznej w postaci uczestnictwa w terapii dla osób dotkniętych przemocą

 • udzielanie porad w zakresie praw osób dotkniętych przemocą

 • zapewnienie osobie dotkniętej przemocą bezpiecznego schronienia w ośrodkach wsparcia dla dla ofiar przemocy w rodzinie

 • umożliwienie osobie pobitej uzyskania pomocy medycznej oraz obdukcji lekarskiej

Oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie obejmuje następujące działania:

 • wizyty Funkcjonariuszy Policji i pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania osoby dotkniętej przemocą celem uświadomienia osoby stosującej przemoc o konsekwencjach jej zachowania

 • wszczynanie postępowań przed Gminna Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu zobowiązania osoby stosującej przemoc do podjęcia terapii uzależnienia od alkoholu

 • zawiadamianie organów ściągania o podejrzeniu popełnienia przestępstw związanych z przemocą w rodzinie

Wszczęcie Procedury Niebieskiej Karty następuje przez wypełnienie przez pracownika jednego ze wskazanych wyżej instytucji: Ośrodka Pomocy Społecznej lub Policji formularza „Niebieskiej Karty”. Do wszczęcia procedury „Niebieskiej Karty” wystarczy samo powzięcie przez pracownika jednego z tych organów: Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie. 

Wszelkie działania podejmowane w ramach Procedury są dokumentowane. W razie, gdyby stwierdzono podejrzenie popełnienia przestępstwa (np. znęcania się) wszystkie dokumenty są przekazywane organom ścigania (Policji lub prokuraturze) w celu prowadzenia postępowania przygotowawczego wobec sprawcy przemocy.

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • RSS
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • Poleć
 • LinkedIn
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Na czym polega procedura Niebieskiej Karty ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


7 − 6 =