Wymeldowanie osoby z mieszkania

Zameldowanie osoby w mieszkaniu jest czynnością administracyjnoprawną, która stanowi potwierdzenie, iż konkretna osoba przebywa pod danym adresem.

Z samym faktem zameldowania nie wiąże się żadne prawo własności lub inny tytuł prawny do lokalu. Osoba zameldowana w lokalu nie może zatem wywodzić z faktu zameldowania w lokalu żadnego prawa do tego  lokalu.

Istnieje możliwość wymeldowania innej osoby z lokalu, w którym dotychczas była ona zameldowana. Przewiduje ją przepis art. 15 ust. 2 Ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Zgodnie z tym przepisem: „Organ gminy wydaje na wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.”

Na podstawie tego przepisu właściciel lokalu bądź inna osoba, która posiada tytuł prawny do lokalu (np. współwłaściciel, dzierżawca czy najemca) mogą złożyć wniosek o wymeldowanie osoby, która nie przybywa już pod danym adresem, a jest pod nim zameldowana. Warunkiem jest, aby osoba, którą chcemy wymeldować trwale i dobrowolnie opuściła dotychczasowe miejsca zamieszkania. Jeśli warunek ten jest spełniony można złożyć w urzędzie gminy wniosek o wymeldowanie.

Po złożeniu wniosku o wymeldowanie Wydział Ewidencji Ludności Gminy właściwej dla miejsca położenia lokalu weryfikuje, czy dana osoba faktycznie nie mieszka już w miejscu zameldowania. W takim wypadku w postępowaniu administracyjnym o wymeldowanie z lokalu prowadzone jest postępowanie dowodowe, w tym przesłuchiwani są świadkowie celem ustalenia, czy osoba, która ma zostać wymeldowana nie mieszka w mieszkaniu, a jeśli tak to od jak dawna.

Ustalenie w toku postępowania administracyjnego, że osoba zameldowana w lokalu nie przebywa tam, skutkuje wydaniem decyzji o jej wymeldowaniu z lokalu.

Autor: Aplikant Adwokacki Karolina Milanowska

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • RSS
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • Poleć
 • LinkedIn
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

16 odpowiedzi na „Wymeldowanie osoby z mieszkania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


1 + = 4