Wysokość zadośćuczynienia za krzywdę wyrządzoną stosowaniem przemocy

Osoba doświadczająca przemocy domowej: bicia, szarpania, popychania, opluwania, znieważania słowami obraźliwymi, szydzenia czy grożenia może wystąpić przeciwko sprawcy przemocy z powództwem o zapłatę zadośćuczynienia za wyrządzoną jej krzywdę w dwojaki sposób:

– w prowadzonym przeciwko sprawcy przemocy postępowaniu karnym o przestępstwo, np. znęcania się – składając pozew cywilny o zadośćuczynienie za krzywdę w postępowaniu karnym (tzw. pozew adhezyjny)

albo

– w odrębnym od procesu karnego postępowaniu cywilnym o zasądzenie wskazanej w pozwie kwoty tytułem zadośćuczynienia za krzywdę.

Niezależnie od tego, którą z dróg dochodzenia od sprawcy przemocy zapłaty zadośćuczynienia za krzywdę (ból, cierpienie, strach, naruszenie prawa do godności osobistej) wybierze ofiara przemocy domowej, przed Sądem Cywilnym albo Karnym staje trudne zadanie przełożenia krzywdy na konkretną kwotę (5, 10, 20, 50 czy też np. 100 tysięcy zł.) zadośćuczynienia dla osoby doświadczającej przemocy.

Jak w pieniądzach określić rozmiar krzywdy doznawanej, często przez wiele lat od sprawcy przemocy domowej? Jak przełożyć na pieniądze codzienne znoszenie bólu, cierpienia, upokorzenia i strachu przed sprawcą przemocy domowej? Od razu widać, że zadanie, któremu musi sprostać Sąd rozpoznający powództwo o zapłatę zadośćuczynienia za przemoc domową  jest niezwykle trudne.

Oto okoliczności, które Sąd bierze pod uwagę przy określaniu wysokości zadośćuczynienia za krzywdę wyrządzoną ofierze przemocy domowej:

– rodzaj i intensywność doznanych cierpień (bólu, strachu, upokorzenia),

– długość trwania cierpienia doznawanego przez osobę doświadczającą przemocy,

– utrudnienia w wykonywaniu pracy (np. z powodu konieczności podjęcia leczenia),

– późniejsze zachowanie sprawcy krzywdy (np. fakt pojednania się z poszkodowanym)

– czas trwania negatywnych skutków zdrowotnych, w tym psychicznych przez ofiarę przemocy

– czas odczuwania dolegliwości fizycznych oraz uczucie krzywdy nimi spowodowane,

– utrata radości życia, szans rozwoju (np. nauki, uprawiania sportu),

– uciążliwość procesu leczenia i rehabilitacji,

– ujemne skutki zdrowotne, jakie poszkodowany będzie musiał znosić w przyszłości,

– nieodwracalność następstw uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia – kalectwo, oszpecenie,

– pozbawienie możliwości osobistego wychowywania dzieci i zajmowania się gospodarstwem domowym,

– rodzaj i stopień winy sprawcy, w szczególności szczególnie wysokie natężenie tej winy

– wiek pokrzywdzonego,

– indywidualne właściwości i subiektywne odczucia osoby pokrzywdzonej, jeśli będą istotne na tle konkretnej sprawy,

– możliwość funkcjonowania w społeczeństwie (np. utrzymywania kontaktów towarzyskich),

– utrata zdolności do wykonywania pracy zarobkowej (ale nie utrata wynagrodzenia w tego tytułu),

– konieczność zmiany zatrudnienia, trybu życia, przyzwyczajeń, sposobu spędzania czasu,

– realia ekonomiczne w społeczeństwie (poziom cen, koszty nabycia określonych dóbr). 

W przypadku domagania się zadośćuczynienia dla członków rodziny zmarłego poszkodowanego (w przypadku odziedziczenia przez nich roszczenia o zadośćuczynienie) istotne są jeszcze następujące okoliczności:

– stopień bliskości ze zmarłym,

– charakter relacji z osobą zmarłą,

– osobista wrażliwość osoby poszkodowanej,

– poczucie żalu, straty, osamotnienia po śmierci bliskiej osoby,

Ponadto wytaczając powództwo o zadośćuczynienie osoba doświadczająca przemocy może domagać się odsetek, naliczanych od chwili wniesienia żądania do dnia zapłaty zasądzonej kwoty.

Autor:Aplikant Adwokacki Karolina Milanowska

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • RSS
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • Poleć
 • LinkedIn
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Wysokość zadośćuczynienia za krzywdę wyrządzoną stosowaniem przemocy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


8 + 4 =