Zadośćuczynienie za krzywdę wyrządzoną przemocą domową

Zachowanie sprawcy przemocy polegające na biciu, szarpaniu, popychaniu, zgwałceniu, opluwaniu, wyrzucaniu z mieszkania, zamykaniu w pokoju, niszczeniu sprzętów domowych, poniżaniu, znieważaniu słowami obraźliwymi czy wypowiadaniu gróźb jest przestępstwem skutkującym wydaniem wyroku skazującego w postępowaniu karnym.

Stosowanie przemocy jest jednocześnie czynem niedozwolonym w rozumieniu art.415 kodeksu cywilnego uzasadniającym wystąpienie przez osobę doświadczającą przemocy przeciwko sprawcy przemocy na podstawie art.445§1 i 2 k.c. w zw. z art.444§1 k.c. lub art.448 k.c. z powództwem o zapłatę zadośćuczynienia za krzywdę.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami kodeksu cywilnego:

art.415 k.c.

Kto z winy swojej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia

art. 445 k.c.

§ 1. W wypadkach przewidzianych w artykule poprzedzającym (art.444k.c. – uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia) sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.
§ 2. Przepis powyższy stosuje się również w wypadku pozbawienia wolności oraz w wypadku skłonienia za pomocą podstępu, gwałtu lub nadużycia stosunku zależności do poddania się czynowi nierządnemu.
§ 3. Roszczenie o zadośćuczynienie przechodzi na spadkobierców tylko wtedy, gdy zostało uznane na piśmie albo gdy powództwo zostało wytoczone za życia poszkodowanego.

Zadośćuczynienie jest należną od sprawcy przemocy rekompensatą z tytułu poniesionej przez osobę doświadczającą przemocy szkody niemajątkowej, czyli krzywdy.

Krzywdę stanowią negatywne przeżycia związane z cierpieniami psychicznymi i fizycznymi osoby pokrzywdzonej przemocą wynikające z naruszenia jej dóbr osobistych, takich jak zdrowie, wolność, cześć, godność. Zadośćuczynienie za krzywdę przysługuje więc np. z tytułu lęku i strachu, w którym żyje osoba doświadczająca przemocy, ciągłego poczucia zagrożenia czy bólu, jakiego doznawała doświadczając przemocy fizycznej.

Autor:Aplikant Adwokacki Karolina Milanowska

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • RSS
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • Poleć
 • LinkedIn
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Zadośćuczynienie za krzywdę wyrządzoną przemocą domową

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


9 − = 5